Protecció de Dades

Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: FUNERARIA ANOIA SL, CIF: B-08812158.
Adreça Postal: AVDA. VILANOVA, 44 08700, IGUALADA.
Telèfon: 900.11.14.15
Adreça electrònica: funerariaanoia@funerariaanoia.cat

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En FUNERÀRIA ANOIA SL tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat relacionada amb la prestació de serveis funeraris i la gestió de tràmits, inclosos els organismes oficials com jutjats (Inscripció de defunció), Ajuntaments (Inscripció en el registre del cementiri si fora municipal) i parròquies (en el cas que es realitzi el funeral). També seran tractades en els nostres mitjans de comunicació com (la nostra Web pròpia), també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Legimitació

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Interès legítim:
Consentiment de l’interessat: Sol·licitem el consentiment de l’interessat, per als serveis prestats.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades seran cedides per a la prestació de serveis a organismes oficials, ajuntaments, Parròquies, Marbrista, l’empresa de floristeria i l’empresa de música.

Drets

Quins són els vostres drets?

Accés: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si FUNERÀRIA ANOIA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Rectificació: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals i ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Oposició: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. FUNERÀRIA ANOIA SL deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació del Tractament: En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan en FUNERÀRIA ANOIA SL no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.

Portabilitat: En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Podrà exercir els seus drets a: funerariaanoia@funerariaanoia.cat o al Departament Protecció de Dades amb adreça postal a AVDA. VILANOVA, 44 08700, IGUALADA. i Telèfon 900.11.14.15.

Com podeu exercir els drets?

Si vostè considera que en FUNERÀRIA ANOIA SL no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat

Per exercitar els seus drets, s’ haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.

Call Now Button